Sponsoring

De Slagmolen kan niet blijven werken zonder de nodige centen.
Je kan ons financieel steunen door een bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van


De Vrienden van de Slagmolen

BE15 9734 0659 4530

met vermelding

sponsoring, naam en adres.

We bezorgen je zo vlug mogelijk een ontvangstbewijs.