Geschiedenis


Een eerste vermelding van een oliemolen of “slagmolen” te Lille dateert van 1465.  Oorspronkelijk bevond de molen zich enkele honderden meters verder in de straat.  In 1830 kocht landbouwer Jan Wouters de Slagmolen en liet deze ontmantelen en overbrengen naar zijn boerderij, de plaats waar de molen zich nu nog bevindt.


Op 1 januari 1836 werd de Slagmolen door een zware brand getroffen.  De eeuwenoude “lopers” waren door de hitte gebarsten en er werden nieuwe aangevoerd vanuit Oost-Vlaanderen.  Deze “lopers” hadden een voor de Kempen uitzonderlijke grootte.  De “lopers” hebben elk een gewicht van 3500 kg en een diameter van 2,30 meter, waarmee ze vermoedelijk de grootste molenstenen van de Benelux-landen zijn.


De Slagmolen bleef op naam van de familie Wouters tot in 1900, toen huwde Maria Catharina Wouters met Jef Goossens die de volgende slagmolenaar werd.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de paarden door de Duitse bezetters opgeëist en was men genoodzaakt om de molen aan te drijven met een armgasmotor.  In 1922 werd de molen verzwaard en er werd een tweede gietijzeren slagbank en een graanmolen toegevoegd.


In 1938 nam zoon Louis het bedrijf over.  De Tweede Wereldoorlog betekende eerst een hoogtepunt maar dan een tijdelijke sluiting van de molen omdat op een kwade avond de Duitse overheid de molen liet verzegelen.
In de jaren ’50 zag Louis Goossens zich gedwongen om de molen voorgoed stil te leggen door veranderde eetgewoonten en concurrentie van de grote olieslagerijen.  Louis kon, evenals zijn moeder, moeilijk van de molen scheiden.  Dit is de reden waarom bijna alle onderdelen bewaard zijn gebleven.  De vraag van Dr. Jozef Weyns, de grote bezieler en conservator van Bokrijk, om de Slagmolen naar het openluchtmuseum over te brengen werd vriendelijk maar kordaat afgewezen. 


In 1985-1986 werd de molen grondig gerenoveerd. We mogen nu met voldoening zeggen dat de Slagmolen voor het nageslacht bewaard zal blijven. Na een sluiting in september 2018 werd, onder impuls van de VZW 'Vrienden van de Slagmolen',  de molen terug opgestart op 30 mei 2021.